top of page

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor för Jätternt Städ och Allservice

Välkommen till Jätternt Städ och Allservice. Nedan följer våra allmänna villkor som reglerar användningen av våra tjänster och din interaktion med oss.


1. Acceptans av villkoren
Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa allmänna villkor. Om du inte godkänner villkoren, ber vi dig att inte använda våra tjänster.


2. Tjänster och betalning
Vi erbjuder olika städtjänster och allservice. Priser och betalningsvillkor anges tydligt i våra erbjudanden och fakturor. Betalningar ska göras enligt överenskommelse.


3. Bokningar och avbokningar
Bokningar för våra tjänster görs i förväg och kan behöva avbokas inom en viss tidsram. Eventuella avbokningsregler kommer att kommuniceras vid bokningstillfället.


4. Ansvar och skadestånd
Vi strävar efter att utföra våra tjänster på bästa möjliga sätt. Vi ansvarar dock inte för skador som uppstår till följd av kundens eget agerande eller försummelse.


5. Ändringar och avbrott i tjänster
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra tjänster och priser samt att tillfälligt eller permanent avbryta tjänster vid behov. Vi kommer att informera dig om möjliga avbrott eller förändringar i förväg när det är möjligt.


6. Klagomål och tvister
Eventuella klagomål bör rapporteras till oss så snart som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella tvister på ett konstruktivt sätt.


7. Immateriella rättigheter
Allt innehåll och material som tillhandahålls som en del av våra tjänster är skyddat av immateriella rättigheter och får inte reproduceras, distribueras eller användas utan tillstånd.

 

8. Personuppgifter och sekretess
Behandling av personuppgifter regleras av vår sekretesspolicy, som du kan hitta på vår webbplats.


9. Ändringar i villkoren
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor vid behov. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.


10. Kontakta oss
Vid frågor eller förtydliganden gällande dessa villkor, kontakta oss på hej@jatterent.se. 
Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dem.

bottom of page